PROMINENCE: IP 2019 Aschaffenburg - резултати от селекция за участие

PROMINENCE: IP 2019 Aschaffenburg - резултати от селекция за участие

Отлично ниво на владеене на английски език и умения за работа в екип демонстрираха участниците в конкурса за селектиране на 6 студенти от Икономически университет - Варна, които ще  се включат в интензивна едноседмична програма „Лидерство и управление“(IP 2019) в гр.Ашафенбург, Германия, през април 2019 г.

IP 2019 се провежда в рамките на международен проект PROMINENCE "Promoting mindful encounters through intercultural competence and experience", финансиран по програма ERASMUS +

Селекцията се проведе на 21.11.2018 г. и включи изпит проверяващ комуникативните им умения на английски език (писмен изпит, екипно решаване на казус и събеседване).

Участваха студенти от всички курсове на обучение, от специалности Туризъм, Финанси, Счетоводство и финанси, Маркетинг, МИО, Мениджмънт на човешките ресурси и Международен туристически бизнес.

Своето място в квотата за IP 2019 Aschaffenburg, Германия, получават студентите постигнали най-високи резултати (отличен 6.00):

  • Радослав Икономов, спец. Туризъм, I курс
  • Виктория Петрова, спец. Мениджмънт на човешките ресурси, V курс
  • Божидар Панайотов, спец. Маркетинг, IV курс
  • Радостина Николова, спец. Туризъм, II курс
  • Добромир Добрев, спец. Туризъм, II курс
  • Галактея Ябанджиева,  спец. Маркетинг, II курс

Екипът по организация и управление на проекта за ИУ-Варна благодари на всички участници.

Следете новините на Сектор „Управление на проекти“ за нови възможности.

За контакти:
Мирослава Иванова
ет. 1, каб. 107
Икономически университет - Варна