Б. Дряновски представи пред студенти книгите си "140 години съдебна власт – Варна" и "Губернатори и окръжни управители на Варна"

Историкът, краевед и бивш директор на Държавна агенция „Архиви“- Варна, Борислав Дряновски представи на 20 ноември 2018 г. на студентите от ИУ – Варна двете свои най-нови книги, посветени на съдебната власт, губернаторите и окръжните управители  на града.

Студентите от специалностите „Съдебна администрация“ и „Публична администрация“  бяха  въведени в историята на праворъздаването във Варна отпреди 140 г., когато е поставено началото на съдебната власт в града ни. Б. Дряновски сподели как се е променила съдебната система и разказа за конкурса от 1913 г. за проектиране на Съдебна палата във Варна, която все още не е изградена. С исторически факти и сведения авторът заинтригува публиката и увлекателно разказа подробности около дейността и приноса на губернатори и окръжни управители за развитието на града.

Събитието беше организирано съвместно от катедра „Правни науки“ и Културния център на Икономически университет – Варна с цел да срещне младите хора с историята не само чрез факти, но и под формата на дебат и анализ по теми, свърани с изучаваната от тях правна материя,  в частност – местна и съдебна власт. Тази ретроспекция им дава не само нужната дълбочина на познанията, но и мисленето, отговорността и мотивацията да бъдат част от активното гражданско общество.