Резултати от Ученическата олимпиада по български език в ИУ - Варна

Резултати от Ученическата олимпиада по български език и литература в ИУ - Варна
Номер на сертификат Три имена на участника ЕГН Успеваемост % Приз с думи
1201 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 46120466 91 ПЪРВО МЯСТО
1202 СТЕЛИЯНА ГЕОРГИЕВА БОТЕВА 49231015 86 ВТОРО МЯСТО
1203 ЯНА  ТОДОРОВА ТОДОРОВА 52080995 82 ТРЕТО МЯСТО
1204 ДАРЕНА ТОНЕВА ДИМИТРОВА 147215030 77
1205 ИВА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА 47180475 72
1206 ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 0048125317 65
1207 СВЕТЛИН ПЛАМЕНОВ МИНКОВ 52051003 61