Конкурс за есе по повод 140 години Търновска конституция