Кръгла маса на тема "Ролята и мястото на социалните и хуманитарни науки в университетското икономическо образование"