Информация за промоцията на дипломираните през м. юни и септември студенти - магистри -2018

Информацията за промоцията на дипломираните студенти магистри може да видите тук:

https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=22960