Втора национална университетска олимпиада за ученици - 2018, секция „Икономика“

Втора национална университетска олимпиада за ученици - 2018, секция „Икономика“

         На 10.11.2018 г. в Икономически университет – Варна се проведе Втората национална университетска олимпиада за ученици. Катедра ОИТ имаше ангажимента да подготви, организира и проведе състезание в секция „Икономика“.

        За участие в олимпиадата бяха регистрирани 57 участници от 5 училища в страната. Въпреки проявения интерес, от тях на олимпиадата се явиха 45 ученици. По-голямата част от участниците бяха в 11 клас, като 8 от тях бяха от ПТГ – Бургас, а останалите 37 – от Варненска търговска гимназия. За някои от участниците това беше второ явяване с цел подобряване на резултата от предходната година и по-висока входна оценка при кандидатстване в ИУ-Варна.

       Участниците трябваше да решат тест от 40 затворени въпроса за 80 мин. и 5 задачи за 40 мин., покриващи всички основни теми от Микроикономиката и Макроикономиката, изучавани в средните училища. Всички участници успяха да се справят със състезателните задачи в рамките на 90 мин., което позволи олимпиадата да приключи по-бързо от предвиденото. Въпреки краткото време, учениците показаха много по-добри резултати от 2017 г. Средната успеваемост се повишава с близо 10% до 58 т., като учениците с резултат под 50%, намаляват до 2 души (4%) в сравнение с 2017 г., когато техният брой беше 18 души (46%).

      Научното жури в състав доц. д-р Калоян Колев (председател), гл. ас. д-р Свилена Михайлова и гл. ас. д-р Александър Тодоров класираха участниците, както следва:

            - първо място – Цветелина Цветомилова Иванова (Варненска търговска гимназия) – 74 точки;

            - второ място - Радина Борисова Илиева (Професионална търговска гимназия – Бургас) – 70 т.;

            - трето място - Денис Илханов Чобанамишев (Варненска търговска гимназия) – 68 т.

Победителите получиха като награда възможността да се обучават безплатно в ИУ-Варна за 1 или 2 семестъра, както и книги, издадени от колектива на катедра „ОИТ“. На всички участници с резултат над 50 т. беше присъден официален сертификат, приравнен на оценка по шестобалната система, която може да се използва като балообразуваща заместваща изпита оценка при кандидатстване в ИУ-Варна.