Национална конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката" в ИУ – Варна

Национална конференция на тема „Актуални правни предизвикателства в икономиката“ се проведе на 9 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана като традиционна за  катедра “Правни науки” есенна научна сесия. Целта на форума беше да предостави възможност за разискване на проблематиката, свързана с актуални правни проблеми, касаещи съврменната икономическа среда. В този смисъл тя стана повод за среща на практици и учени от различни сфери на правното знание –правоприлагане и доктрина – академични учени, преподаватели, докторанти, съдии и представители на различни институции. След официалното откриване на конференцията започна работата по модули.

По покана на ръководството на катедра „Правни науки“ специален гост на форума беше и зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. Експертът от министерството д-р Теодора Тодорова  изнесе доклад, посветен на прохождащата и нова за страната ни социална икономика.

В рамките на дискусионните модули се изнесоха и разискваха  над 40 доклада – актуални  академични изследвания в различни сфери  на правната наука и икономиката. Дебатирани бяха предложения за усъвършенстване на законодателството,  разискваха се новите тенденции  в  правната регулация на икономическата сфера, както от аспекта на академичните изследвания, така и в контекста на  прякото им  практическо ориентиране.