Тържествена промоция Випуск 2018, ОКС "бакалавър", Финансово-счетоводен факултет

Тържествена промоция Випуск 2018, ОКС "бакалавър", Финансово-счетоводен факултет

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

На абсолвенти випуск 2018 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2018 г.)

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.

5 декември /сряда/
Финансово-счетоводен факултет
Аула - 11:00
Час

Зала

Специалност
12:30 Аула СК
12:30 128 Финанси

   Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: Раздаването на тоги ще се извършва в кабинетите на инспектори учебна дейност на катедрите по съответните специалности от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им от 14.00 ч. до 15.30 ч. на същия ден.