Тържествена промоция Випуск 2018, ОКС "бакалавър", Факултет "Информатика"

Тържествена промоция Випуск 2018, ОКС "бакалавър", Факултет "Информатика"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

по връчване на дипломи

На абсолвенти випуск 2018 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2018 г.)

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.

29 ноември /четвъртък/
Факултет "Информатика"
Аула - 13:30
Час

Зала

Специалност
13:30 Аула Информатика, БИС

  Галилеева клетва Икономически университет

ЗАБЕЛЕЖКА: За факултет "Информатика" раздаването на тоги е от 12.00 ч. до 13.00 ч, а връщането до 15.30 ч. на същия ден в съответната катедра.