Николай Василев представя книгата си "Кариера или не? 10 фактора за успешно начало на кариерата"

Николай Василев представя книгата си "Кариера или не? 10 фактора за успешно начало на кариерата"

Николай Василев представя книгата си
Кога:
 15 ноември 2018 г. (четвъртък), 11:00 ч.
Къде: Икономически университет – Варна (академична сграда), лекционна зала 301, ет. 3

„Кариера или не? 10 фактора за успешно начало на кариерата“ е третата книга на Николай Василев. Както и при предишните му две книги – „Енергия“ (2009) и „Меню за реформатори“ (2014), издател е Издателство Ciela.

Книгата може да бъде определена като сборник с препоръки как да се подготвим по-добре за по-успешен старт на кариерата. Според автора тя може да бъде полезна за читатели от всякакви възрасти и във всякакви житейски роли – студенти и гимназисти, млади професионалисти, но също и преподаватели, родители, работодатели.

Младите ни хора не са напълно подготвени за пазара на труда, а бизнесът често е недоволен от „материала“, който излиза от университетите, български и чужди, смята Н. Василев. В тази книга той се е опитал да систематизира своите знания, възгледи и опит в областта на кариерното развитие, както и да представи мнението на успешни професионалисти, които са минали през целия този цикъл в последните 20 години – бивши студенти (в България или чужбина), сегашни служители в модерни компании (в България или чужбина), работодатели и преподаватели.