Студенти от ИУ се срещнаха със зам.-председателя на ОИК - Варна

Среща-дискусия на студенти с адвокат Мария Тодорова в качеството ѝ на зам.-председател на Общинската избирателна комисия – Варна, се проведе на 26.10.2018 г. в ИУ – Варна. Събитието бе във връзка с учебния материал по дисциплините „Конституционно право“ и „Основи на публичното право“, в които е застъпено изучаването на избирателното право и избирателната система - основни правни институти на конституционното право като публичноправен отрасъл.

Присъстваха студенти от втори курс, специалност „Съдебна администрация“, трети курс, специалност „Публична администрация“ и гл. ас. д-р Дарина Димитрова от катедра „Правни науки“. Темата на срещата-дискусия беше „Специфики на българската избирателна система“. Дискутирани бяха въпроси относно парламентарните и местните избори, дейността на Централната избирателна комисия, мандата на избираемите органи, правомощията и актовете на ОИК. Специално внимание бе отделено за изясняване на същността на понятията активно и пасивно избирателно право, едномандатен и многомандатен избирателен район.