Свободни места за студенти по програма "Еразъм+"

Свободни места за студенти по програма "Еразъм+"

Отдел "Международно сътрудничество" обявява свободните места, останали след проведената селекция за летен семестър 2018/2019. Списък с университетите-партньори, в които все още има свободни места може да намерите ТУК

За повече въпроси, елате в офис 321.

Финансирането за съответните страни може да погледнете по-долу.

Група

Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Ирландия, Италия, Финландия, Франция, Швеция 520

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 520

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 470

Партниращи държави

Стани, участващи в програмата, извън рамките на ЕС

Египет

650*

*Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 650 евро/месец + пътни разходи.

Кандидатстването се осъществява в офиса на отдел "Международни сътрудничество", като изискването е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+".

На следния линк може да намерите таблица за еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове и ДЗИ за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Моля имайте предвид, че крайните сроковете за кандидатстване в повечето университети наближават.

Ако имате желанието и амбициите да се възползвате от тази възможност, моля заповядайте в нашия офис 321 за повече информация.