ERASMUS + KA 2: Предстояща покана за подаване на проектни предложения

ERASMUS + KA 2: Предстояща покана за подаване на проектни предложения

Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Обявен е крайният срок за подаване на проектни предложения (отварянето на поканата предстои) по програма ERASMUS +, Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и нейните децентрализирани направления:

1. „Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение“КА 202

Повече за КА 202 и към какво е насочена подкрепата

Краен срок за кандидатстване: 21.03.2019 г.

2. „Стратегически партньорства в областта на висшето образование“, КА 203

Повече за КА 203 и възможни теми за проекти

Проекти на ИУ-Варна по КА 203:

DIMBI 2015 - 2017 г., ръководител доц. д-р Юлиан Василев

CIEN 2016 - 2018 г., ръководител доц. д-р Валентина Макни

PROMINENCE 2017-2020 г., ръководител доц. д-р Петя Данкова

Краен срок за кандидатстване: 21.03.2019 г. 

Сектор „Управление на проекти“ Ви кани да споделите идеите си и/или да зададете въпросите си в каб. 107, всеки делничен ден от 8,30 ч. до 16 ч.