График за м. март и април 2019 г. за студенти с неположени изпити

ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "АГРАРНА ИКОНОМИКА" ЗА СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Преподавател

м. март 2019 г.

м. април 2019 г.

Дата и час

Зала/кабинет

Дата и час

Зала/кабинет

доц.д-р Мария Станимирова

19 март (вторник)

11.00-13.00

1-311

16 април (вторник)

11.00-13.00

1-311

доц.д-р Теодорина Турлакова

22 март (петък)

13.00-15.00

1-442

19 април (петък)

13.00-15.00

1-442

доц.д-р Гергана Славова

20 март (сряда)

10.15-12.15

1-519

17 април (сряда)

10.15-12.15

1-519

доц. д-р Таня Георгиева

18 март (понеделник)

13.00-15.00

1-519

15 април (понеделник)

13.00-15.00

1-519

гл.ас. д-р Дамян Киречев

19 март (вторник)

14:00 - 16:00

Каб. 113

16 април (вторник)

14:00 - 16:00

Каб. 113

гл.ас. д-р Павлина Иванова

20 март (сряда)

10.00-12.00

1-424

17 април (сряда)

10.00-12.00

1-424

гл. ас. д-р  Радмил Николов

19 март (вторник)

13.30-15,.30

1-423

16 април (вторник)

13.30-15,.30

1-423