График за м. ноември и декември за студенти с неположени изпити

ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" ЗА СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Преподавател

м. ноември 2018 г.

м. декември 2018 г.

Дата и час

Зала/кабинет

Дата и час

Зала/кабинет

1. доц.д-р Илиан Минков

20 ноември /вторник/ от 10.00-12.00

1-229 г каб.

11 декември /вторник/ от 10.00-12.00

1-229 г каб.

2. доц.д-р Силвия Благоева

22 ноември (четвъртък) 10.00-12.00

1- 64 каб.

10 декември (понеделник) 13.30 

(внимание, първоначално обявената дата беше друга, като тази дата е променена текущо)

302 зала

3. доц.д-р Иван Петров

23 ноември - петък 16.00 - 18.00

1-527 каб.

14 декември - петък 16.00 - 18.00

1-527 каб.

4. доц.д-р Петя Данкова

20 ноември /вторник/ от от 9.00 до 11.00

1-201 каб.

11 декември /вторник/ от 9.00 до 11.00

1-201 каб.

5. доц.д-р Йордан Иванов

19 ноември - понеделник 9.00 - 11.00

1-524 каб.

10 декември - понеделник 9.00 - 11.00

1-524 каб.

6. гл.ас.д-р Стоян Хадживеличков

20 ноември /вторник/ от 13.15-15.15

1-527 каб.

11 декември /вторник/ от 13.15-15.15

1-527 каб.

7. гл.ас.д-р Пламен Павлов

23 ноември - петък 13,10- 16,10

1-527 каб.

14 декември - петък 13,10- 16,10

1-527 каб.

8. гл.ас.д-р Пламена Милушева

23 ноември /петък/ Петък 13. 00- 15.00

1-423 каб.

14 декември - петък Петък 13.00- 15.00

1-423 каб.

9. гл.ас.д-р Стефан Калпачев

22 ноември (четвъртък) от 15 до 17 ч.

1-426 каб.

13 декември (четвъртък) от 15 до 17 ч.

1-426 каб.

10. гл.ас.д-р Влади Куршумов

20 ноември /вторник/ 10.00 - 12.00

1-107 каб.

11 декември /вторник/ 10.00 - 12.00

1-107 каб.

11. гл. ас.д-р Милчо Близнаков

20 ноември /вторник/ от 17.00-19.00

1-527 каб.

11 декември /вторник/ 17.00-19.00

1-527 каб.