Програма за гостуващи преподаватели в Университета Актобe, финансирана от Министерството на образованието и науката на Казахстан

Програма за гостуващи преподаватели в Университета Актобe, финансирана от Министерството на образованието и науката на Казахстан

Международни гостуващи лектори ще бъдат избрани и финансирани от Министерството на образованието и науката на Казахстан. Лекторите ще получават 1000 щатски долара на седмица.

Изисквания и критерии за подбор:

  1. Кандидатите трябва да притежават докторска степен или магистърска степен по бизнес, мениджмънт, ИТ технологии.
  2. Кандидатите трябва да имат преподавателски опит от поне 5 години.
  3. Да имат публикации в научни / професионални списания.
  4. Допустим период за преподаване 21 януари - 4 май 2019 г. или 1 септември - 15 декември 2019.
  5. Допустими области на обучение: ИТ технология, Иновативна педагогика, Развитие на меки уменията, Предприемачески компетенции, Стартиращи проекти, Управление на проекти.
  6. Програмата е само за провеждане на лекции и упражнения.
  7. Краен срок за подаване на заявление - 29.10.2018 г.

За допълнителна информация може да се свържете с Ainur Turmaganbetova - Coordinator of academic mobility на ms_akm@mail.ru и да попълните формуляра за кандидатстване.