Асоциация на CSR специалистите в България бе създадена в София

Асоциация на CSR специалистите в България бе създадена в София. Учредителното й събрание се състоя на 19.10.2018 г.

За член на Управителния съвет на новосъздадената професионална структура бе избран проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор на Икономически университет – Варна. По време на форума той обмени идеи с Огнян Траянов – председател на Българската мрежа на Глобалния договор на Организацията на обединените нации, и с доц. Григорий Вазов – член на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и ректор на ВУЗФ. В събитието участва и Георги Руйчев – изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите.

Основна цел на Асоциацията на CSR специалистите в България е да се обединят силите на бизнеса, академични структури и нестопански организации за утвърждаване на професията на тези специалисти и за популяризиране на каузата за устойчивост във всички сфери на обществения и икономическия живот.