Национално състезание по медиация

Национално състезание по медиация

На 17 и 18 ноември 2018 г. ще се проведе второто Национално състезание по медиация в парк хотел Москва в София. Състезанието е единственото по рода си в България и след големия успех през ноември 2017 г., през 2018 г. се провежда за втори път в разширен мащаб. То е отворено за кандидатстване за студенти от всички специалности. Не могат да участват студенти, участвали в Първото национално състезание по медиация, както и сертифицирани медиатори .

 ИУ-Варна сформира два отбора по трима души, които ще се ръководят от треньор от катедра „Правни науки“. Състезанието е безплатно, като участниците в отборите се командироват от университета. По време на състезанието ще бъдат осигурени кафе-паузи и обяд. Център за разрешаване на спорове заплаща нощувките на участниците.

Състезанието се организира от Център за разрешаване на спорове, като част от инициативите за популяризиране на медиацията в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове,  2016-2019 г.