Стипендиантска програма "Туризъм" за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

Стипендиантска програма "Туризъм" за зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

До края на месец октомври се приемат документи по стипендиантска програма "Туризъм", която ще подпомогне висшето образование на двама студенти-отличници през зимния семестър на учебната 2018/2019 година. Програмата се осъществява от Фондация "Св. Св. Константин и Елена" със съдействието на „Холдинг Варна” АД.

Краен срок за прием на документи: 31.10.2018 г.

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Изискване: Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец  Заявление) 
  • мотивационно писмо;
  • академична справка /или уверение от университета/ за успех от летния семестър на учебната 2017/2018 г., форма на обучение, специалност, курс;

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” ,  по поща или куриер на адрес:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
Варна 9006

За контакти и повече информация:
тел.: +359 52 383 943
и-мейл: foundation@stconstantine.bg

* Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново заследващ семестър.