Национална университетска олимпиада за ученици по Икономика

Национална университетска олимпиада за ученици по Икономика
За втора поредна година катедра ОИТ към ИУ-Варна организира Национална университетска олимпиада за ученици по Икономика. Олимпиадата ще се проведе на 10 ноември 2018 г. при следните условия:
https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=22830
- За регистрация и участие ТУК
- За допълнителна информация:
доц. д-р К. Колев,
kolevk@ue-varna.bg
тел: 0882 164 585