Дати за неположени изпити от учебната 2017/2018 г.

Преподавател

дата

ден

час

зала/кабинет

Проф.д-р Маргарита Бъчварова

12.11.2018 г.

понеделник 

15:00

227

03.12.2018 г.

понеделник

15:00

227

Доц.д-р А. Андреева

08.11.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център- 55 зала

13.12.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център -55 зала

Доц.д-р Галина Йолова

08.11.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център-55 зала

13.12.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център-55 зала

Гл.ас.д-р Дарина Димитрова

08.11.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център- 55 зала

13.12.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център- 55 зала

Гл.ас.д-р Диана Димитрова

08.11.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център- 55 зала

13.12.2018 г.

четвъртък

08:00

тестови център- 55 зала