Международна научна конференция „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“ в ИУ – Варна

Международна научна конференция на тема „Търговия 4.0 – наука, практика и образование“ се състоя в Икономически университет – Варна на 12.10.2018 г. Тя беше посветена на 70 години от разкриването на специалност „Икономика и търговия“ (създадена 1948 г.) и 65 години от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията“ (създадена 1953 г.). Това бе повод да се отдаде заслужено внимание на актуалните проблеми в теорията и практиката на търговията.

Тематичните направления на форума бяха: "Икономически теории и практики в търговията", "Пазари и конкуренция", "Търговски мениджмънт и маркетинг", "Предприемачеството в търговията", "Омниканална търговия", "Логистиката в търговията", "Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия". Бяха представени 48 доклада на участници от България, Естония, Полша, Русия и Украйна. Конференцията беше открита от доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията“ в ИУ – Варна, която изнесе доклад на тема „Обучението и науката по търговия – традиции и предизвикателства“, посветен на 65 години от създаването на катедрата (1953- 2018 г.) и 70 години специалност “Икономика и търговия” (1948-2018 г.).

От своето основаване през 1920 г. като Висше търговско училище Икономически университет – Варна е не само първи и водещ център за обучение по търговия в страната, а в него се създава и развива научна школа по теория на търговия. Полагането на основите на обучението и науката по търговия в ИУ – Варна е резултат от икономическото и духовното развитие на страната, ярък израз на културния разцвет, когато търговската модерност като образование и култура завладява умовете на водещите представители на обществото именно във Варна – градът който в началото на ХХ век се превръща в търговския център на България. От 1948 г. до сега, успешно са завършили своето обучение в специалностите, ръководени от катедра ”Икономика и управление на търговията”, общо 8 750 икономисти и са защитени 32 докторски дисертации в областта на търговията.

Днес, в условията на значими технологични промени, правителствата по света отново се насочват към преоценка и търсене на нови подходи в областта на търговската политика като средство за стимулиране на икономическия растеж. Интернет и цифровите технологии променят обществото, както го познаваме, засягат човешките взаимоотношения и по този начин обмена и търговията, което води до поява на нови процеси, променящи начина, по който обществото функционира.

Появата и развитието на електронната търговия като отделен канал за реализация на продуктите специалистите отнасят към т.нар. трета вълна на иновации в търговията – „Търговия 3.0“, която се появява след създаването на модерните търговски формати, супер и хипермаркетите, както и търговските вериги, които промениха дистрибуцията (търговията на едро) и международната търговия. Днес се наблюдава не само паралелно използване на различни канали за реализация (традиционна, електронна, мобилна) или мултиканална дистрибуция, но и тяхното обединяване в единен омниканал (един от напримерите за който е магазинът на бъдещето на Амазон, Amazon Go), което обуславя взаимното проникване между различните форми на търговия, разширяване полето на цифровизацията и формирането на четвърта иновационна вълна – „Търговия 4.0“.

Както ИТ услугите вече не са помощна функция към бизнес процесите, а неразделен техен елемент, така и електронната и интернет търговия се превръщат в неделима част на бизнес прогреса.