Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години, м. ноември-декември.2018 г.

Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Доц. д-р Вл. Досев  225a 16.11. петък 13 15.00 14.12. петък 13 15.00
2 Ст.пр. М.Маринова  225г 16.11. петък 13.15 15.15 05.12. сряда 14.30 16.30
3 Ст.пр. Св. Тодорова 508 19.11. понеделн. 11 13.00 17.12. понеделн. 11 13.00
4 Ст. пр. М. Попова 508 16.11. петък 13 15.00 14.12. петък 13 15.00
5 Ст. пр. Ел. Пенчева 508 14.11. сряда 10 12.00 12.12. сряда 10 12.00
6 Пр. А. Герчева 225г 23.11. петък 15 17.00 14.12. петък 15 17.00
7  Хон.ст.пр. М. Тодорова 225г 19.11. понеделн. 11 13.00 17.12. понеделн. 11 13.00