Дати за явяване на неположени изпити от предходни учебни години, м. ноември-декември.2018 г.

Катедра “Западноевропейски езици”
СЕКЦИЯ “АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ м. ноември м. декември
ДАТА ЧАС ДАТА ЧАС
1 Ст. пр. С. Щерева  229б  15.11.  четвъртък 11 13.00  13.12.  четвъртък 11 13.00
2 Ст. пр. Д. Митева  230  12.11.  понеделн. 15 17.00  17.12.  понеделн. 15 17.00
3 Ст. пр. Св. Илиев  230  13.11.  вторник 13 15.00  11.12.  вторник 13 15.00
4 Ст.пр.И.Аспарухова  230  12.11.  понеделник 13 15.00   17.12.  понеделник 13 15.00 
5 Ст. пр. Ю.Тодорова  230  19.11.  понеделник 13 15.00   17.12.  понеделник 13 15.00 
6 Ст.пр. А.Стефанова 230  12.11.  понеделн. 15 17.00  17.12.  понеделн. 15 17.00
7 Ст. пр. Кр. Иванова 230  15.11.  четвъртък 13 15.00  13.12.  четвъртък 13 15.00
8 Ст. пр. М. Генова  230  08.11.  четвъртък 15 17.00  13.12.  четвъртък 15 17.00
9 Ст. пр. С. Йоханова  230  14.11. сряда 15 17.00  12.12. сряда 15 17.00
10 Ст.пр. Н. Стефанов  230  16.11. петък 15 17.00  14.12. петък 15 17.00
СЕКЦИЯ “НЕМСКИ ЕЗИК”
 
1 Ст.пр. М. Попова  508 16.11. петък 13 15.00 14.12. петък 13 15.00
2 Ст. пр. Е. Пенчева  508 14.11. сряда 10 12.00 12.12. сряда 10 12.00
Ст. пр. Н. Стефанов  230  16.11. петък 15 17.00  14.12. петък 15 17.00
СЕКЦИЯ “ФРЕНСКИ ЕЗИК”
1 Ст. пр. С. Тодорова  508 19.11. понеделн. 11 13.00 17.12. понеделн. 11 13.00