Отзив от ст. преп. Диана Митева

Съобщение от ст. преп. Диана Митева, координатор по „Еразъм“ за к. „ЗЕЕ“

На 28 септ 2018 се проведе работна среща между колеги от к. ЗЕЕ, преподаващи „Бизнес английски“, „Междукултурни аспекти на бизнеса“ и „Бизнес комуникация“ - Диана Митева, Кръстана Иванова и Анета Стефанова, и колеги от Варшавския университет по икономика - Агниешка Миколайевска и Катажина Станишевска.

Полските ни колеги преподават „Бизнес английски език“ и „Междукултурна комуникация“, а в ИУ-Варна  бяха на докторантска конференция в рамките на CESEENET (мрежа на Централна и Югоизточна Европа). Потърсиха среща с преподаватели със сходен профил и се включиха активно в обсъждане на следващи стъпки в двустранното сътрудничество между Център „Чужди езици“ към Варшавския университет по икономика  и к. „Западноевропейски езици“ към ИУ – Варна, започнало преди 6 години. 

Очертаха се варианти на взаимодействие в рамките на програма „Еразъм“: обмен на учебни програми, създаване на обща база с видеоматериали, казуси и дидактични материали по въпроси на междукултурния бизнес и бизнескомуникацията, обсъждане на варианти за съвместни студентски проекти и публикации, провеждане на работен семинар върху  актуални  начини на обучение с оглед на променения облик на обучаемите ни в силно интернационализиран и технологично-подкрепен контекст.