Проект PROMINENCE представя възможност за студенти - 5 дни в Германия през Април 2019

Проект PROMINENCE представя възможност за студенти - 5 дни в Германия през Април 2019

Уважаеми студенти,

през Април 2019 г. ще се проведе втората от общо три Intensive study program, заложени за изпълнение в рамките на проект PROMINENCE, финансиран по програма Erasmus +, KA2.

Във всяка Intensive study program се включват студенти от всички седем университетa партньори, т.е. ще имате възможност да срещнете студенти от Франция, Германия, Полша, Финландия, Словакия и Унгария. 

Разходите за път, настаняване и дневни са заложени в бюджета на проекта. Продължителността на всяка Intensive study program е 5 дни. 

Домакин на  Intensive study program 2019 е Университетът по приложни науки в Ашафенбург, Германия

В тази връзка, ви каним на 12.10.2018 г. от 15 ч. в зала 116 или 128 на Инфо сесия с университета - домакин, където ще ви запознаем с проект PROMINENCE, с критериите за участие и със следващите стъпки при подбор и организация на участието ви в Intensive study program 2019.

Университетът по приложни науки в Ашафенбург, Германия гостува на Икономически университет - Варна в рамките на двудневна работна среща, заедно с всички пет партньори по проект PROMINENCE, а именно: 

Повече информация и снимки за първата Intensive study progam, която се проведе през март 2018 г., в Братислава, Словакия, можете да видите тук.

За допълнителна информация, заповядайте в сектор "Управление на проекти", ет. 1, каб. 107, Мирослава Иванова