Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите в ИУ – Варна.

Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите се състоя на 28 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Посетителите имаха възможност от 17:00 до 21:00 ч. да видят демонстрации в Университетската библиотека, в Лабораторията за изследване безопасността на стоките и презентации на Студентския съвет.

Университетската библиотека, която е сред най-модерните в страната, представи демонстрации на работа с автомат за заемане и връщане на книги, с роботизиран скенер в Дигитализационния център и работно място за незрящи хора, както и информационни материали за Европейския документационен център – част от комуникационната мрежа на Европейския съюз. Посетителите имаха възможност да разгледат експозиция на стари и ценни издания от фонда на библиотеката.

Лабораторията за изследване безопасността на стоките към катедра „Стокознание“ и Център за качество на стоките и потребителска защита при ИУ – Варна представи демонстрации, свързани с разпознаване на различните видове: стъкло, порцелан, влакна и пластмаси в зависимост от произхода и състава им; с определяне качеството и безопасността на някои стоки: доказване наличието на нишесте в кисело мляко; определяне съдържанието на нитрати в пресни плодове и зеленчуци. Бяха демонстрирани и иновативни продукти, разработени от докторантите към катедра „Стокознание“ при ИУ - Варна.

Студентският съвет беше подготвил студентски разработки и презентация на проекта Студентска улица.