Международна "PhD Conference and Workshop" в ИУ – Варна

На 27 и 28 септември 2018 г. Икономически университет - Варна бе домакин на първата по рода си международна докторантска конференция и уъркшоп, организирана в рамките на международната мрежа за докотранти от Централна и Югоизточна Европа (CESEENET - Central and South - East European PhD Network). Университетът ни е част от мрежата от самото й създаване и се представлява от докторант Стоян Георгиев и проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор.

Във формума участваха над 40 докторанти и преподаватели от България, Австрия, Румъния, Хърватска, Полша, Чехия, Украйна и Унгария, а обхватът на темите засегна области от бизнес етика до блокчейн технологии.

На заседанието на изпълнителния борд на CESEENET в рамките на събитието, бе отчетена изключителната значимост на конференцията за предоставянето на младите учени, от различни страни, на възможността да представят своите проекти на дисертационни трудове, да обменят опит и идеи със своите колеги и да получат мнения и препоръки от авторитетни европейски изследователи.

И двете събития са по проект: ”Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти  и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”

Бенефициент: Икономически университет – Варна

Обща стойност на проекта: 362 910.42 лв.

Финансиране от Европейски социален фонд:

308 473.86 лв.

Национално финансиране: 54 436.56 лв.

Начало: 02.06.2017 г.

Край: 31.12.2018 г.

Събитието от 27.09.2018 г. се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“.

Събитието от 28.09.2018  г. се организира в рамките на Дейност 6 „Развитие на партньорски мрежи и утвърждаване на сътрудничеството между Икономически университет – Варна и водещи международни организации в сферата на докторантурата и научноизследователската дейност“.