График за полагане на изпити през м. март и април 2019 г. от студенти с неположени изпити

ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" ЗА СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Преподавател

м. март 2019 г.

м. април 2019 г.

Дата и час

Зала/кабинет

Дата и час

Зала/кабинет

1. доц.д-р Илиан Минков

21 март (четвъртък)

13:00 - 15:00

1-229 г каб.

18 април (четвъртък)

13:00 - 15:00

1-229 г каб.

2. доц.д-р Силвия Благоева

26 март (вторник)

10.00 до 12.00

1- Н-206

16 април (вторник)

10.00 до 12.00

1- Н-206.

3. доц.д-р Иван Петров

21 март (четвъртък)

10.00-12.00

1-527 каб.

18 април (четвъртък)

10.00-12.00

1-527 каб.

4. доц.д-р Петя Данкова

19 март (вторник)

10.00 - 12.00

1-201 каб.

16 април (вторник)

10.00 - 12.00

1-201 каб.

5. доц.д-р Йордан Иванов

21 март (четвъртък)

13:00 - 15:00

1-524 каб.

18 април (четвъртък)

13:00 - 15:00

1-524 каб.

6. гл.ас.д-р Стоян Хадживеличков

20 март (сряда)

13:15-15:15

1-527 каб.

17 април (сряда)

13:15-15:15

1-527 каб.

7. гл.ас.д-р Пламен Павлов

18 март (понеделник)

14.00-16.00

1-527 каб.

15 април (понеделник)

14.00-16.00

1-527 каб.

8. гл.ас.д-р Пламена Милушева

21 март (четвъртък)

14.00-16.00

1-423 каб.

18 април (четвъртък)

14.00-16.00

1-423 каб.

9. гл.ас.д-р Стефан Калпачев

21 март (четвъртък)

от 15,00 до 17,00 ч

1-426 каб.

18 април (четвъртък)

от 15,00 до 17,00 ч

1-426 каб.

10. гл.ас.д-р Влади Куршумов

19 март (вторник)

14:00 – 16:00

1-531 каб.

16 април (вторник)

14:00 – 16:00

1-531 каб.

11. гл. ас.д-р Милчо Близнаков

20 март (сряда)

16:30 до 18:30

1-527 каб.

17 април (сряда)

16:30 до 18:30

1-527 каб.

12. хон.доц.д-р Благо Благоев

21 март (четвъртък)

10.15 ч.

2-126 зала

18 април (четвъртък)

10.15

2-126 зала

Заб. Тези дати следва да се използват за явяване и от студентите, които са на индивидуален план. Тези студенти на индивидуален план  трябва да имат предвид, че е задължително предварително да се свържат със съответните преподаватели, да ги уведомят кога ще се явяват и да поискат инфо относно литература по дисциплината и начина на оценяванена текущия контрол.