Дати за изпити на студенти, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина, м. октомври 2018 г.

   

Дати за изпити на студентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина 
м. октомври 2018 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ ДАТА ДЕН ЧАС
1 Доц. д-р Владимир Досев каб. 229б 8.10. понеделник 13 15.00
2 Ст. пр. Миглена Маринова  каб.225г 5.10. петък 13.15 15.15
3 Ст. пр. Светлана Тодорова каб.508 8.10. понеделник 11 13.00 
5 Ст. пр. Маргарита Попова каб.508 5.10. петък 13 15.00
6 Ст. пр. Елена Пенчева каб.508 8.10. понеделник 13.15 15.15
7 Пр. Анелия Герчева каб.225г 5.10. петък 15 17.00 
8 Хон. ст .пр. М. Тодорова  каб.225г 8.10. понеделник 11 13.00