Дати за изпити на студенти, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина, м. октомври 2018 г.

Дати за изпити на студентите, завръщащи се от учебно-тренировъчна практика в чужбина 
м. октомври 2018 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Западноевропейски езици”
СЕКЦИЯ “АНГЛИЙСКИ ЕЗИК”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ ДАТА ДЕН ЧАС
1 Ст. пр. С. Щерева   каб.229б  9.10.  вторник 15.30 17.30
2 Ст. пр. Д. Митева   каб.230  8.10.  понеделник 15 17.00 
3 Ст. пр. Св. Илиев   каб.230  9.10.  вторник 13 15.00
4 Ст.пр. И.Аспарухова   каб.230  8.10.  понеделник 13.15 15.15
5 Ст. пр. Ю. Тодорова   каб.230  8.10.  понеделник 13 15.00
6 Ст.пр. А. Стефанова каб.230  8.10.  понеделник 15 17.00 
7 Ст. пр. Кр. Иванова каб.230  11.10.  четвъртък 13 15.00 
8 Ст. пр. М. Генова   каб.230  11.10.  четвъртък 15 17.00 
9 Ст. пр. С. Йоханова   каб.230  10.10.  сряда 15 17.00
10 Ст. пр. Н. Стефанов   каб.230  5.10.  петък 15 17.00
СЕКЦИЯ “НЕМСКИ ЕЗИК”
 
11 Ст.пр. М. Попова  каб. 508  5.10.  петък 13 15.00
12 Ст. пр. Е. Пенчева  каб. 508  8.10.  понеделник 13.15 15.15
Ст. пр. Н. Стефанов   каб.230  5.10.  петък 15 17.00
СЕКЦИЯ “ФРЕНСКИ ЕЗИК”
13 Ст. пр. С. Тодорова  каб. 508  8.10.  понеделник 11 13.00