Записване за курс по руски език

Записване за курс по руски език

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, предлага курс по Руски език за ниво А1 и за ниво В1. Всеки курс е с продължителност 30 учебни часа. Курсовете по руски език са предназначени както за студенти, така и за различни други лица (работодатели, ученици, работещи и др.), които желаят да подобрят и усъвършенстват езиковите си знания и умения. Обучението по руски език се провежда по утвърдена учебна програма. Курсовете покриват ниво А1 и В1 по Общоевропейската езикова рамка.

Курсовете за ниво А1 и В1 по руски език ще започнат след 15.05.2019 г. с лектор х.ст.пр. Мимоза Тодорова от Икономически университет – Варна.

По желание на курсистите, след приключване на съответния курс за съответното ниво, може да се организира курс за следващото по-високо езиково ниво.

Завършилите езиково обучение получават Удостоверение за допълнително обучение.

Цената на курса е 200 лв. за едно ниво.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

  • Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет – Варна
  • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет –Варна
  • Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 15 май 2019 г. при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на
квалификационни курс: Руски език ниво А1 и В1

Две снимки (за курс - 1 снимка)