Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите

Посетителите ще имат възможност на 28.09.2018 г. от 17:00 до 22:00 ч. в академичната сграда да видят демонстрации в Университетската библиотека, в Лабораторията за изследване безопасността на стоките и презентации на Студентския съвет.

  1. Отворени врати на Университетската библиотека за гражданите:

Демонстрации на работа с автомат за заемане и връщане на книги, с роботизиран скенер в Дигитализационния център и работно място за незрящи хора. Представяне и подаряване на информационни материали за Европейския документационен център – част от комуникационната мрежа на Европейския съюз. Посетителите ще могат да разгледат експозиция на стари и ценни издания от фонда на библиотеката.

  1. Отворени врати на Лаборатория за изследване безопасността на стоките към катедра „Стокознание“ и Център за качество на стоките и потребителска защита при ИУ-Варна:

  • Демонстрации, свързани с разпознаване на различните видове: стъкло, порцелан, влакна и пластмаси в зависимост от произхода и състава им.
  • Демонстрации, свързани с определяне качеството и безопасността на някои стоки: доказване наличието на нишесте в кисело мляко; определяне съдържанието на нитрати в пресни плодове и зеленчуци.
  • Представяне на иновативни продукти, разработени от докторантите към катедра „Стокознание“ при ИУ - Варна.

  1. Отворени врати на Студентския съвет – представяне на студентски разработки и проекта Студентска улица.

Европейска нощ на учените с отворени врати за гражданите