Дискусионен форум "Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд" в ИУ – Варна

Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация – съвременни бизнес модели и форми на труд“ се проведе на 21 септември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Той бе организиран от Научноизследователския институт при ИУ – Варна, катедра “Правни науки” с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България и с участието на представители на Европейския икономитет.

Целта на събитието беше да се даде възможност за среща между представители на академичната общност, бизнес организациите и институции на национално и европейски ниво, както и да се дебатира по отделни аспекти от актуалната проблематика на тематичното направление. Дискусионният форум стана повод за среща на  институции, практици и учени от различни сфери  в обединените им усилия да поставят на преден план дебатите, свързани с новите предизвикателства в съвременното общество, породени от процесите на дигитализация и глобализация.

След официалното откриване бяха представени основните доклади, подготвени и изнесени от Милена Ангелова – зам.-председател на Европейския икономически и социален комитет, Димитрис Димитриадис –представител на Европейския икономически и социален комитет, и Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ.

В своя доклад доктор М. Ангелова постави за обсъждане въпросите, свързани с цифризация и нейното въздействие върху заетостта и бъдещето на труда. (Ms Milena Angelova, Vice-President of the European Economic and Social Committee, Digitalization and its impact on employment and the future of work)

Становище по актуалните въпроси на дружественото право представи и още един представител на ЕИСК – Димитрис Димитриадис. (Mr. Dimitris Dimitriadis, Member of the European Economic and Social Committee, New company law)

Изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов изложи пред аудиторията възможностите за повишаване на привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на предизвикателствата на дигитализацията и глобализацията.

В рамките на дискусионните модули се включиха с изказвания и представителите на академичната общност –  проф. д-р Зоя Младенова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Мария Станимирова и др. Те представиха академичния поглед на проблематиката, свързана с дигитализацията и глобализацията и нейното отражение в  българското  търговско право, трудово законодателство и  иновативността на UEBN платформата за връзка на образованието с практиката.

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията, както и свързаните с тези процеси тенденциите за икономиката и законодателството.