Защита на практическото обучение -26 септември 2019 г.

Уважаеми колеги,

Защитата на практическото обучение за студентите от 4 курс,  спец. "Аграрен бизнес", спец. "Екоикономика" ще се проведе на 26 септ. (четвъртък) от 8.00 ч. в каб 423 на първи корпус  За всички  студенти защитата ще се проведе от гл.ас.д-р Радмил Николов. 

Указанията за провеждане и защита на практическото обучение за специалност "Аграрен бизнес" може да изтеглите от ТУК.

Указанията за провеждане и защита на практическото обучение за специалност "Екоикономика" може да изтеглите от ТУК.