Дати за изпит на бригадири октомври 2018г.

преподавател

дата

зала/кабинет

час

1. Проф.д-р М.Бъчварова

08.10.2018г.

каб.227

12:00

2. Доц.д-р А.Андреева

         10.10.2018г.

56

            10:00

4. Доц. д-р Г. Йолова

         10.10.2018г.

56

            10:00

 5.Гл.ас.д-р Дарина Димитрова

10.10.2018г.

56
 

10:00