Публична лекция на д-р Любомир Пожарлиев

Публична лекция на д-р Любомир Пожарлиев

Научноизследователски институт
Катедра "Социални и хуманитарни науки"
при Икономически университет - Варна

Ви канят на лекцията на

Д-р Любомир Пожарлиев

на тема: "Хора, пътища, автомобили.
Технологии и транспортна инфраструктура през 20 век"

3 октомври 2018 г., 11:00 ч., зала 446

Д-р Любомир Пожарлиев е научен сътрудник към Катедра "История на Източна Европа" в Юстус-Лиебиг Университет, Гисен, Германия. Защитава докторска степен в същата катедра като стипендиант към Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC). Тема на докторската теза е "Пътят към социализма: Автотранспортната инфраструктура в социалистическа България и Югославия (1945–1989)". Завършил е магистратура по „Сравнителна история на Източна Европа” в Централноевропейския Университет, Будапеща, с теза "Възроденият национализъм: "Възродителният процес" в България. Спомени за репресии, всекидневни съпротиви и междусъседски отношения. 1984–1989“. В момента е пост-докторант в рамките на проекта "Трансотоманика" с тема "Транспорт и инфраструктура в имперските градове на Варна и Одеса през 19 век".

Престоят на д-р Л. Пожарлиев във Варна е с цел провеждане на консултации по темата на проекта с преподаватели от Катедра „Социални и хуманитарни науки” при Икономически университет – Варна.