55 години Колеж по туризъм – Варна

55 години Колеж по туризъм – Варна

ПРОГРАМА

14 септември 2018 г.

 

Откриване на конференцията и пленарно заседание
зала Аула на ИУ-Варна, бул. „Княз Борис I“ № 77

9.00 – 10.00 ч.           Тържествено откриване на конференцията

10.00 – 11.30 ч.         Пленарно заседание
 

Колеж по туризъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, Варна, бул.“Сливница“ № 158 - А

12.00 – 13.00 ч.         Регистрация на участниците

13.00 – 14.00 ч.         Коктейл „Добре дошли в Колежа“

14.00 – 15.30 ч.         Заседания по секции

15.30 – 16.00 ч.         Кафе-пауза

16.00 – 17.30 ч.         Заседания по секции

  • Туризмът и социалните иновации – зала 3-202
  • Туризмът и технологичните иновации – зала 3-203
  • Иновативни туристически продукти – зала 3-204
  • Традиции и иновации в чуждоезиковото обучение и интеркултурните комуникации – зала 3-205