Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година за студенти в дистанционна форма на обучение, ОКС "бакалавър"

Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година за студенти в дистанционна форма на обучение, ОКС "бакалавър"

На 25-ти септември 2018 г. ще се проведе Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата Moodle по следния график

Специалност

Откриване на учебната година
и получаване на студентски книжки

Обучение за работа
с платформата
Moodle

Финанси

09:15 ч. – 10:00  ч., зала 222

08:15 – 09:00 ч., зала 437

Туризъм

09:15 ч. – 10:00  ч., зала 223

08:15 – 09:00 ч., зала 50

Икономика и търговия

09:15 ч. – 10:00  ч., зала 220

10:15 ч. – 11:00 ч., зала 51

Счетоводство и одит

10:15 ч. – 11:00 ч., зала 220 09:15 – 10:00 ч., зала 51

Индустриален бизнес
и предприемачество

10:15 ч. – 11:00 ч., зала 223

11:15 ч. – 12:00 ч., зала H-205

Недвижими имоти
и инвестиции

10:15 ч. – 11:00 ч., зала 222

11:15 ч. – 12:00 ч., зала H-202

Потребителски данни за достъп до платформата Moodle ще бъдат изпратени на студентите в периода 17 - 21 септември 2018 г.