Класиране на резерви за общежитие

Класиране на резерви за общежитие

Уважаеми студенти, свободните места в общежитията бяха заети на второ класиране и няма класирани резерви на трето класиране.

Моля, класираните студенти да спазват графика за настаняване!

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2018/2019 г.

10 септември 2018 г. Студенти, които са живели на общежитие през лятото и са класирани,
чуждестранни студенти.
11 септември 2018 г. Студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).
12, 13 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от I курс
14 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от II и V курс
17 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от III и IV курс


НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки 
  4. Вносна бележка/платежно нареждане за внесен депозит

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 1 по Графика, обявен по-горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".