Дигитализация и глобализация - съвременни бизнес модели и форми на труд

Научноизследователски институт
и
Катедра „Правни науки”
при Икономически университет –ВарнаИмат удоволствието да Ви поканят
да вземете участие в дискусионен форум

„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ -
СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС МОДЕЛИ И ФОРМИ НА ТРУД"

21 септември 2018 г.
10:00 часа, зала 1, ИУ-Варна

Научните дискусии, становища и изказвания ще бъдат обединени
на база на три основни доклада, както следва:

Digitalization and Its Impact on Employment and the Future of Work
Ms Milena Angelova, Vice-President of the European Economic and Social Committee

New Company Law
Mr. Dimitris Dimitriadis, Member of the European Economic and Social Committee

Възможностите за повишаване на привлекателността на дефицитни на пазара на труда професии в светлината на предизвикателствата на дигитализацията и глобализацията
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ

   ПРОГРАМА НА ФОРУМА   

Събитието се провежда с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България
и с участието на представители на Европейския икономически и социален комитет. 
Надяваме се организираното мероприятие да бъде удачен и ползотворен повод за среща и координиране на националните и европейски научни и научно – приложни институции и бизнеса, както и да се даде успешна насока за обединяване на научните търсения с практическия опит.