Ресертификация на ИУ-Варна по стандарт ISO 9001:2015

Ресертификация на ИУ-Варна по стандарт ISO 9001:2015

На 27 и 28 юни 2018 г. Системата за управление на качеството (СУК) на Икономически университет – Варна премина успешна ресертификация спрямо изискванията на стандарт ISO 9001:2015.  Наред с това обхватът на действие на СУК беше разширен с дейностите на разкрития в университета Център за професионално обучение. Той се очаква да отвори врати през м. септември 2018 г.  и ще предлага квалификационни курсове за учители за 1 или 2 кредита; обучения по професия, лицензирани от НАПОО; краткосрочни квалификационни и езикови курсове; валидиране на професионални знания, умения и компетенции и др.

В рамките на двата дни представителите на сертифициращата организация DNV GL се убедиха в съответствието на системата спрямо новата ревизия на стандарта и в нейната ефективност. Поставиха висока оценка на съществуващата практика за управление на качеството и на извършените нововъведения във висшето училище. 

Докладът от извършената проверка ще бъде публикуван  в уеб-сайта на ИУ-Варна, на страницата на Центъра за качество на обучението.