Резултати от държавната сесия Логистика и Логистичен мениджмънт

ЛОГИСТИКА - бакалаври редовно

103147

3390

Хасан Басри Наим

Среден 3.00

103272

3423

Иван Данаилов Иванов

Среден 3.00

103351

Боян Росенов Боянов

Среден 3.00

103493

3466

Хюсеин Иликнуров Хюсеинов

Среден 3.00

103575

3485

Силвия Георгиева Кирова

Среден 3.00

104258

3641

Кристиан Манчев Манев

Среден 3.00

104450

3686

Галина Николова Христова

Добър 3,50

104501

3698

Александрина Тихомирова Ангелова

Среден 3.00

104651

3732

Мария Марианова Тепавичарова

Отличен 6,00

104928

3791

Живко Дианов Димов

Среден 3,25

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - МАГИСТРИ редовно

1

114094

15370

Шенер Шенол Якуб

Среден 3,25

2

114098

15373

Димитър Христов Димитров

Среден 3.00

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - МАГИСТРИ дистанционно

1

113980

400845

Николай Костов Костов

Среден 3.00

114125

400862

Доротея Красимирова Тодорова

Мн. добър 4,50

2

114166

400868

Кристиана Нунчева Тодорова

Среден 3.00