Резултати от държавната сесия 14 септ. 2018 ИБ + КБУ

ИБП - бакалаври редовно обучение

93126

695

Мариан Златев Банев

Добър 4,00

97225

1723

Фатме Иляз Мустафа

Добър 3.75

104109

3613

Кольо Йорданов Колев

Мн. добър 4,50

104514

3702

Мартин Красимиров Костадинов

Добър 3.75

104604

3722

Йешим Хасанова Юмерова

Среден 3.00

104724

3748

Елица Красимирова Хараланова

Добър 3,50

104916

3785

Галин Радев Неделчев

Добър 3,50

105095

3864

Беррин Джошкун Юмер

Среден 3.00

ИБП - бакалаври ДИСТАНЦИОННО

 

104435

21

ПЛАМЕНА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

Отказва се

104524

24

СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

Мн. добър 4,50

99865

45

Пламена Денчева Тянова

Добър 3,50

104522

50

ДОНИКА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА

Добър 4,00

103047

285

МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

Слаб 2,00

103196

288

РУМЕНА ЕВГЕНИЕВА ТОМОВА

Добър 3,50

99532

305

КИРИЛ СЛАВОВ СТАМАТОВ

Мн. добър 4,75

КБУ - МАГИСТРИ дистанционно

1

111529

400792

Виктория Иванова Данова

Мн. добър 5.00

2

114012

400883

Майя Константинова Кънева

Мн. добър 4,50