График за провеждане на устен държавен изпит и защита на дипломни работи - 12 септември 2019 Г.

grafik