График за държавната сесия на 14 септември за бакалаври ИБП и магистри КБУ

График за явяване на държавна сесия за Бакалаври ИБП (редовно и дистанционно обучение) и магистри КБУ редовно и дистанционно обучение

Провеждане на тест -  14  септември  (петък) от 11 ч. в 58  зала

ИБП - бакалаври редовно

93126

Мариан Златев Банев

тест

97225

1723

Фатме Иляз Мустафа

тест

104109

3613

Кольо Йорданов Колев

тест

104514

3702

Мартин Красимиров Костадинов

тест

104724

3748

Елица Красимирова Хараланова

тест

105095

3864

Беррин Джошкун Юмер

тест

ИБП - бакалаври ДИСТАНЦИОННО

99532

305

КИРИЛ СЛАВОВ СТАМАТОВ

тест

103047

285

МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

тест

103196

РУМЕНА ЕВГЕНИЕВА ТОМОВА

тест

104435

21

ПЛАМЕНА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

тест

104522

50

ДОНИКА МАРИНОВА СЛАВЧЕВА

тест

104524

24

СНЕЖАНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

тест

КБУ - МАГИСТРИ дистанционно

1

111529

400792

Виктория Иванова Данова

тест

2

114012

400883

Майя Константинова Кънева

тест

Заб. За бакалаврите "ИБП" тестът ще бъде в електронен формат (на компютри), а за магистрите - на книжен носител.

Защита на дипломни работи 14 септември  (петък) от 9.00 ч. в 523 зала

104136

3618

Станислава Николова Георгиева (бакалавър)

Изследване на конкурентоспособността на продукцията на „Перилис Трейдинг“

Рецензент

гл. ас. д-р Моника Михайлова

104693

29

АЛЕКСАНДРА ТОД. АЛЕКСАНДРОВА (бакалавър - дист.)

Анализ на финансовото състояние на "СТЪКЛОПАКЕТ - ТА"ЕООД

Рецензент

гл. ас. д-р Стефан Калпачев

104897

3780

Петя Великова Хараланова (бакалавър)

Стимулиране на предприемачеството в България и Румъния - сравнителен анализ

Рецензент

гл. ас. д-р Пламен Павлов

105066

279

ГАЛИНА ЛИЛЯНЧЕВА ТОДОРОВА (бакалавър - дист.)

Анализ и насоки за подобряване на финансовото състояние на МАКС ГРУП 98 ЕООД

Рецензент

гл. ас. д-р Влади Куршумов

При нужда от допълнителна инфо и уточнения - 0882 164 783

На всички желаем успех.

Успех на всички студенти.