График за държавната сесия на 17 септември на студентите от "Логистика" и "Логистичен мениджмънт"

График за явяване на държавна сесия за бакалаври "Логистика" и магистри "Логистичен мениджмънт" (редовно и дистанционно обучение)

Провеждане на тест -  17 септември  (понеделник) от 8.30 ч в 323 зала

ЛОГИСТИКА - бакалаври редовно

103147

3390

Хасан Басри Наим

тест

103272

3423

Иван Данаилов Иванов

тест

103351

Боян Росенов Боянов

тест

103493

3466

Хюсеин Иликнуров Хюсеинов

тест

103575

3485

Силвия Георгиева Кирова

тест

104258

3641

Кристиан Манчев Манев

тест

104450

3686

Галина Николова Христова

тест

104501

3698

Александрина Тихомирова Ангелова

тест

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - МАГИСТРИ редовно

1

114094

15370

Шенер Шенол Якуб

тест

2

114098

15373

Димитър Христов Димитров

тест

ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - МАГИСТРИ дистанционно

1

114166

400868

Кристиана Нунчева Тодорова

тест

Защита на дипломни работи и магистърски тези 17 септември  (понеделник) от 10.00 ч в 523 зала

Дипломни работи

104651

3732

Мария Марианова Тепавичарова

Приложение на стандартите за EDI в логистичната система на EVERGREEN MARINE LTD в частност на "Би Ес Ей България" ООД

Рецензент хон.доц.д-р Благо Благоев

Магистърски тези

1

114125

400862

Доротея Красимирова Тодорова

Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности във фирма "Дивес инженеринг" ООД

Рецензент 

доц.д-р Силвия Благоева

2

113980

400845

Николай Костов Костов

Проблеми на организацията и управлението на логистиката във "Фаркол"АД

Рецензент 

гл. ас. д-р Пламена Милушева

При нужда от допълнителна информация и уточнения - 0882 164 783.

Успех на всички.