Пример за тест за комплексен държавен изпит за спец. "ИБП" ОКС "Бакалавър"

Уважаеми студенти,

Този тест е даден на държавен изпит през м. юни 2016 г., когато специалността се казваше "Индустриален бизнес".

Обръщаме внимание, че тази година тестът ще има по-различно съдържание, което ще съответства на въпросите от представения ви конспект. (https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=16279)

Освен това тестът ще се проведе на компютри в 56-та зала на тестовия център на ИУ на 22 юни от 8.00 до 11.00 ч.

Тестът може да изтеглите от тук.

                                                                                                                  От катедра "Индустриален бизнес"