Среща-дискусия относно Правилника за приложение на ЗРАС

Съюзът на учените - Варна организира


СРЕЩА-ДИСКУСИЯ
относно проекта за Правилника за приложение на Закона за развитие на академичния състав

11 юни 2018 г., 17 ч., Първа аудитория на Медицински университет - Варна

На разположение за въпроси и предложения по Правилника ще бъдат 
проф. д-р Анелия Клисарова, зам.-председател на Комисията по образование и наука
към 44-то Народно събрание,
г-жа Маргарита Йорданова и г-н Бисер Банчев, експерти към Комисията,
г-жа Таня Петрова и проф. д-р Станислав Станилов, народни представители от Комисията. 

Правилникът за приложение на ЗРАС е отворен за поправки до 18 юни 2018 г.

На срещата са поканени всички представители на академичната общност.

ПОКАНА